Добре дошли на страницата на ДП РВД

Добре дошли на страницата на ДП РВД

Уважаеми дами и господа, Развитието на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) повече от четиридесет години се изразява в значителен растеж на обслужвания въздушен трафик, в увеличени нива на безопасност, подобрена гъвкавост, откритост и качество на обслужването, в реализиране на амбициозната програма на предприятието за модернизиране на системите за управление на въздушното движение и в участие на страната ни във водещите европейски и световни организации в областта на авиацията. В контекста на непрекъснато нарастване на въздушното движение ДП РВД удовлетворява изискванията на ползвателите за един по-кооперативен процес на управление и организация на въздушното движение, за безопасност, експедитивност, по-голям капацитет на системата и взаимодействие със съседните държави.     Основните приоритети на ДП РВД се реализират в условията на финансова и организационна стабилност. Това позволи значително да бъде повишена ефективността на предприятието. Налице е активна позиция по отношение на инициативата за Единно европейско небе. Новата оперативна система за управление на въздушното движение SATCAS разполага с авангардни високотехнологични функционалности, специфицирани с поглед към бъдещите потребности на дейностите по осигуряване на аеронавигационно обслужване.     ДП РВД изпълнява в пълен обем възложените му от държавата функции по предоставяне на аеронавигационно обслужване и следва успешно своята програма за развитие. ДП РВД е модерно и стабилно предприятие, което разполага с необходимите ресурси и има готовност да посрещне нови предизвикателства и да продължи да осъществява стратегическите си цели.