Аеронавигационно информационно обслужване

Aeronautical Information Services Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се извършва от службата за аеронавигационно информационно обслужване (АИО) към ДП РВД, като държавата носи отговорност за публикуваната аеронавигационна информация. В аеронавигационната информация, публикувана за и от Република България се указва, че тя е публикувана с разрешение на ГД ГВА към Министерството на транспорта.
Службата за АИО получава и/или съставя, проверява или събира, редактира, форматира, публикува, съхранява и разпространява аеронавигационна информация/данни за цялата територия на Република България и за районите извън нейната територия, за които страната е поела отговорност за обслужване на въздушното движение.
Службата за аеронавигационно информационно обслужване се състои от:

  • Oтдел АИО;
  • Международна служба НОТАМ;
  • Летищни аеронавигационни служби на международните летища София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, които са отговорни също и за обработката на полетни планове.

Aeronautical Information Publication (AIP)

Сборникът Аеронавигационна инфорамиця и публикация (AIP) е официално издание на Република България, което съдържа аеронавигационната информация за страната, съгласно изискванията на ICAO. Той е основен източник за постоянна информация и информация за временни промени с дългосрочен характер.
Сборникът AIP се публикува в един том, в три части - Общи положения (GEN), Маршрути (ENR) и Летища (AD), на български и английски език, с подменящи се страници, за международно и вътрешно използване.

NOTAM съобщения

NOTAM съобщение се изготвя и излъчва незабавно, когато информацията е с временен или постоянен характер, или когато незабавно трябва да бъдат оповестени важни постоянни оперативни промени.
NOTAM съобщения се изготвят и излъчват за район за полетна информация София.

Предполетно информационно обслужване на летищата в Република България

Предполетното информационно обслужване в Република България се извършва от летищните аеронавигационни служби. На операторите/екипажите на въздухоплавателните средства се предоставят валидните NOTAM и SNOWTAM съобщения под формата на предполетен информационен бюлетин (PIB).

`