За контакти

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

Бул. "Брюксел" №1.
София 1540
Тел: (+359 2) 937 1111
Факс: (+359 2) 980 0043
е-поща: atsainfo@atsa.bg