Метеорологично обслужване

BULATSA Meteorological Services Метеорологичното обслужване на гражданската авиация в Република България се извършва в съответствие със стандартите и препоръчителните практики на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Световната метеорологична организация (СМО).


Във връзка с тези изисквания ДП РВД разполага със съвременно оборудване за наблюдение, комуникация и визуализация, както следва:

  • Aвтоматизирани метеорологични наблюдателни системи на международните летища: София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица;
  • Доплерови метеорологични радари на летищата София и Варна;
  • Система за приемане, обработка и визуализация на информация от метеорологичния спътник METEOSAT;
  • Спътникова система за приемане на информация от Световната система за зонални прогнози (WAFS) на ИКАО;
  • Комуникационен център за приемане и разпространение на глобална и регионална диагностична метеорологична информация и на прогностична информация от Световните метеорологични центрове и Световния център за зонални прогнози;
  • Компютърни системи за осъществяване на ATIS радиопредаване - София, Варна и Бургас и на VOLMET радиопредаване - София.