Онлайн услуги, предлагани от ДП РВД

AMS: Авиометеорологични услуги - изискват регистрация.Услугите включват:

 • Автоматична информация за летищен терминал (ATIS)
 • Автоматизиран брифинг-МЕТ
 • Автоматизирана метеорологична наблюдателна система (AWOS))
 • Авиационни карти (Aviation charts)
 • Метеорологичен бюлетин за полети на малки височини (GAMET)
 • Наблюдение за активността на мълниите (Lightning detection)
 • Оперативна метеорологияна информация (OPMET)
 • Метеорологичен радар (Weather radar)
 • Метеорологичен сателит (Meteo satelite)

За достъп до авиометеорологичните услуги, предлагани от ДП "Ръководство на възушното движение" са Ви необходими специализирано потребителско име и парола. Ако нямате име и парола моля, попълнете формуляра за регистрация.

airplane_icon.gif

AIP: Сборник Аеронавигационна информация и публикация
Сборникът Аеронавигационна информация и публикация (AIP) е официално издание на Република България, което съдържа аеронавигационната информация за страната, съгласно изискванията на ICAO. Той е основен източник за постоянна информация и информация за временни промени с дългосрочен характер.
Сборникът AIP се публикува в един том, в три части - Общи положения (GEN), Маршрути (ENR) и Летища (AD), на български и английски език, с подменящи се страници, за международно и вътрешно използване.
За да получите достъп до Сборниv1/к "Аеронавигационна инфация и публикация" (AIP), моля въведете вашето потребителско име и паролата. Ако нямате такива, моля регистрирайте се.

airplane_icon.gif

AUP: План за разпределение на въздушното пространство Активиране и деактивиране в реално време на временно отделени зони с ограничен достъп, опасни зони и условни маршрути.

airplane_icon.gif

FPL: Услуга по планиране на полети по ПВП Услугата за подаване на полетни планове включва::

 • Форма за улеснено попълване на полетен план;
 • Интерфейс за работа със шаблони;
 • Интерфейс за оповестяване на статуса на попълвания/попълнения план;;
 • Графичен редактор за маршрут на полета;
 • Ръководство за потребителя.
Ако нямате име и парола моля, попълнете формуляра за регистрация.
` Подаване на заявка за достъп до услугата за планиране на полети по ПВП

airplane_icon.gif