Обучение

The BULATSA Training Centre Осигуряването на необходимата и на високо ниво квалификация на оперативния персонал (ръководители на полети и инженерно-технически персонал) е от основно значение за осигуряване на безопасността на полетите във въздушното пространство на Република България. Поддържането и повишаването на квалификацията на персонала се извършва в съответствие със стандарти, определени от международните авиационни организации (ИКАО и ЕВРОКОНТРОЛ).

Авиационен учебен център

Авиационният учебен център на ДП РВД е създаден за провеждане на обучение и поддържане на оперативната компетентност на ръководителите на полети (РП). Центърът е разположен в сградата на ЕЦ за УВД София. Центърът е сертифициран от ГД ГВА през 2000 г. и осигурява:

 1. Първоначално, преходно и предварително обучение на РП за обслужване на въздушното движение от:
  • Работно място Кула;
  • Работно място Подход;
  • Работно място Контрол.
 2. Обучение на инструктори;
 3. Опреснителни курсове;
 4. Обучение за УВД при особени ситуации;
 5. Теоретични курсове за придобиване на разрешения към свидетелствата за правоспособност на РП;
 6. Курсове при въвеждане на нови технически средства, технологии или процедури за УВД.

BULATSA Training Centre В центъра допълнително се провеждат симулации при въвеждането на промени в секторизацията на въздушното пространство на Република България и за оптимизация на трасовата мрежа.

Центърът разполага с два радиолокационни тренажора (РЛТ) за обучение:

 • симулатор "First Plus", които разполага с 4 (четири) работни позиции за РП и 8 (осем) позиции за пилот-оператори, както и двуизмерен (2D) симулатор за работно място "Кула";
 • симулатор "SATCAS", предназначен за обучение на РП за работа с новата система за УВД и за радарно обучение на РП за работни места "Подход" и "Контрол".

Двата РЛТ имат възможност за конфигуриране на различни въздушни пространства , в които да бъдат разигравани различни сценарии и задачи.
Обучението в центъра се осъществява от квалифицирани инструктори, лицензирани от ГД ГВА, които са преминали необходимата подготовка и курсове за извършване на обучение на РП. Центърът разполага с модерна база за настаняване и друго съпътстващо обслужване.